Mijn 'ouwe vriend' Gerrit Baarens heeft tussen 1956 en 1966 als bediende gevaren op elf zeeschepen. Het eerste schip was het ss Ittersum (bouwjaar 1938). 

Aan de hand van zijn monsterboekje en krantenberichten is een reconstructie van zijn reizen gemaakt.