In 2003 rondde ik mijn studie Algemene Cultuurwetenschappen af aan de Open Universiteit met de doctoraalscriptie over de Remonstranten tussen 1610 en 1865 in mijn geboorteplaats Bleiswijk. In dit menu is de complete, maar enigszins aangepaste en geactualiseerde tekst opgenomen. 

Van die scriptie heb ik voor de Blesewic, een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk, een ingekorte versie mogen schrijven. Die is hier aangepast ook opgenomen.

In 2013 heeft een organisatiecomité vier avonden georganiseerd met presentaties over kerken in Bleiswijk. Ik heb een presentatie mogen houden over de Remonstranten in Bleiswijk. Ook die is hier (zonder PowerPoint) te lezen.