Elisabeth van Thüringen (1207-1231)

De 13e-eeuwse Elisabeth van Thüringen - of Elisabeth van Hongarije - wordt niet meer genoemd in hedendaagse verpleegkundeboeken. De geschiedenis van de verpleegkunde is (nagenoeg) geen onderdeel meer van de opleidingen tot verpleegkundige en verzorgende. Dat is een gemis. Het is belangrijk dat wij als verpleegkundigen en verzorgenden weten waar we vandaan komen en en waar we niet meer naar toe willen.

 

In acht delen wordt - mede met behulp van kunstwerken - het leven van Elisabeth van Thüringen geanalyseerd:

Deel 1: Tijdlijn: Het leven van Elisabeth gevat in een tijdtafel (update 16 september 2021);

Deel 2: Marburg: Dertiende-eeuwse gebrandschilderde ramen met de werken van barmhartigheid als leidraad voor verplegen (update 16 september 2021);

Deel 3: Lübeck: Vijftiende-eeuwse schilderijen met markante momenten in het leven van Elisabeth (update 17 september 2021);

Deel 4: Theater/Muziek: Negentiende- en twintigste-eeuwse toneelstukken, oratoria en een opera met Elisabeth als personage (update 22 september 2021);

Deel 5: Ziekenhuizen: Enkele Nederlandse ziekenhuizen met de naam Elisabeth (update 23 september 2021);

Deel 6: Kerken: Enkele Nederlandse gebedshuizen met de naam Elisabeth (update 24 november 2021);

Deel 7: Wonderen: Overgeleverde wonderen rondom Elisabeth (28 oktober 2021);

Deel 8: Dordrecht: Elisabethsvloed (update 22 december 2021).