Elisabeth van Thüringen (1207-1231)

De 13e-eeuwse Elisabeth van Thüringen - of Elisabeth van Hongarije - wordt niet meer genoemd in hedendaagse verpleegkundeboeken. De geschiedenis van de verpleegkunde is (nagenoeg) geen onderdeel meer van de opleidingen tot verpleegkundige en verzorgende. Dat is een gemis. Het is belangrijk dat wij als verpleegkundigen en verzorgenden weten waar we vandaan komen en en waar we niet meer naar toe willen.

In zeven delen wordt - mede met behulp van kunstwerken - het leven van Elisabeth van Thüringen geanalyseerd:

Deel 1: Het leven van Elisabeth gevat in een tijdtafel (update 18-12-2020);

Deel 2: Overgeleverde wonderen rondom Elisabeth (update 19-12-2020);

Deel 3: Dertiende-eeuwse glas-in-lood ramen met de werken van barmhartigheid als leidraad voor verplegen (update 19-12-2020);

Deel 4: Vijftiende-eeuwse schilderijen met markante momenten in het leven van Elisabeth (update 19-12-2020);

Deel 5: Negentiende- en twintigste-eeuwse toneelstukken, oratoria en een opera met Elisabeth als personage (update 20-12-2020);

Deel 6: Enkele Nederlandse ziekenhuizen met de naam Elisabeth (update 21-02-2021;

Deel 7: Enkele Nederlandse gebedshuizen met de naam Elisabeth (update 20-12-2020).